PT Duo/PT Grupp

Forskning visar att kombination av grupp- och individuell träning är det mest effektivaste sättet att nå dina mål  och lära sig nytt. Till de fördelarna som individuell PT ger kan du lägga till att du kommer att få en kompis med samma brinnande intresse. På dina personliga träningspass kommer du att pressa dig ännu mer då det oftast uppstår tävlingsmoment och träningsutbyte.

Väljer du PT Duo/PT Grupp kommer din träning att bli mer social för att du kommer att träna med en träningspartner. Det blir också billigare att träna om du väljer PT Duo/PT Grupp.